PIERWSZA
POŻYCZKA ZA DARMO.

do 1000 ZŁ

Skorzystaj z promocyjnej oferty! Na 30 dni.

0 %

Pytania i odpowiedzi - Alfakredyt.pl

Kto może zostać klientem Alfakredyt Sp. z o.o.?

  Klientem Alfakredyt Sp. z o.o. może zostać osoba, która:

  - jest konsumentem w rozumieniu art. 5 ust. 1 Ustawy o kredycie konsumenckim oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  - posiada obywatelstwo polskie i zamieszkuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
  - dokonała skutecznej rejestracji w systemie internetowym www.alfakredyt.pl i złożyła poprawnie wypełniony wniosek;
  - posiada pozytywną historię w Biurze Informacji Gospodarczej;
  - nie posiada żadnych zaległości pieniężnych wymagalnych i niewymagalnych wobec Pożyczkodawcy;
  - zapoznała się z warunkami Umowy, Regulaminu i je zaakceptowała;
  - jest w wieku od 21 do 65 lat;
  - spełniła wszystkie warunki, o których mowa w Regulaminie i w Umowie.

Na jaki numer konta Alfakredyt Sp. z o.o. należy przelać 0.01zł opłaty rejestracyjnej?

Opłatę rejestracyjną należy przelać na jeden z rachunków bankowych:
 • 47 1090 2590 0000 0001 2181 1363 - BZ WBK                 
 • 51 1020 1332 0000 1102 0859 8957 - PKO Bank Polski 
 • 69 1240 5891 1111 0010 5292 9343 - Bank PEKAO 
 • 52 2490 0005 0000 4530 8748 1021 - Alior Bank
 • 11 1140 1775 0000 2541 7200 1001 - Bre Bank

 • Klienci mogą wybrać, na które konto przelać opłatę rejestracyjną.
 • Pożyczka zostanie udzielona z jednego ze wskazanych kont. Klienci innych banków muszą liczyć się z dłuższym  czasem wykonania przelewu (do jednego pełnego dnia roboczego) zarówno przy przelewie opłaty rejestracyjnej, jak i podczas otrzymania pożyczki.


Jaką kwotę maksymalnie można pożyczyć w Alfakredyt Sp. z o.o.?

Maksymalna kwota pożyczki to 3000 zł.

Co należy wpisać w tytule przelewu opłaty rejestracyjnej?

W tytule przelewu opłaty rejestracyjnej należy wpisać:

"Przeczytałem/łam i zgadzam się z warunkami Regulaminu i Umowy Pożyczki od firmy Alfakredyt Sp. z o.o."

 

Czy jednocześnie można otrzymać kilka pożyczek w Alfakredyt Sp. z o.o.?

Jednorazowo Klient może otrzymać tylko jedną pożyczkę.

Po jej spłaceniu można wystąpić o kolejną.

Nie jestem zdolna/y do spłaty pożyczki w wymaganym czasie - co mam zrobić?

Należy przedłużyć termin spłaty pożyczki o kolejne 7, 14 albo 30 dni kalendarzowych. Następnie postępujesz jak przy zwrocie pożyczki z tym, że w tytule przelewu musisz wpisać: „przedłużenie”.

Tytuł przelewu: "Przedłużenie pożyczki nr..."

Czy można spłacić pożyczkę wcześniej?

Pożyczkę można spłacić przed upływem terminu - kwota spłaty pozostaje bez zmian.

Klient dokonując spłaty Pożyczki lub jej części, zobowiązany jest podać w tytule przelewu: "Spłata pożyczki nr..."


Dlaczego odmówiono mi pożyczki?

Pożyczkodawca ma prawo odmówić Pożyczki w szczególności, jeżeli Klient:

- nie spełnia wymogów określonych w §2 pkt 2 Regulaminu;

- składając Wniosek o Pożyczkę podał dane niekompletne lub niezgodne z prawdą;

-  posiada zajęte przez organ egzekucyjny wynagrodzenie, albo świadczenie emerytalne,  rentowe lub rachunek bankowy;

-  posiada negatywna opinię w Biurze Informacji Gospodarczej.

 

Ile razy można przedłużyć pożyczkę?

Pożyczkę można przedłużać dowolnie długo. Warunkiem jest uiszczenie opłaty za przedłużenie Terminu spłaty, wskazanej w Tabeli.

Jak spłacić pożyczkę?

Pożyczkę można spłacić za pomocą przelewu bankowego na jeden z rachunków bankowych Pożyczkodawcy wpisując w tytule przelewu: "Spłata pożyczki nr..."

Jak szybko pieniądze zostaną przelane na moje konto bankowe?

Po wydaniu pozytywnej decyzji o udzieleniu Pożyczki, Pożyczkodawca bezzwłocznie w ciągu 24h, jednak że nie później niż w terminie 7 dni roboczych przekazuje przelewem bankowym kwotę Pożyczki na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy.

Jeśli masz konto w jednym z wymienionych przez nas banków pieniądze otrzymasz w ciągu 10-30 minut. Jeśli Twoje konto prowadzone jest w innym banku to czas realizacji przelewu będzie zależał od banku, w którym masz konto.

Biuro Obsługi Klienta: +48 876181062
Windykacja: +48 876181082
Przyjmujemy wnioski: 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu
Przelewy są realizowane:  8:00 - 21:00 poniedziałek-piątek8:00 - 16:00 sobota
Współpracujemy z
Powered by Loan-soft.com