PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Kto może zostać klientem Alfakredyt Sp. z o.o.?

  Kto może zostać klientem Alfakredyt Sp. z o.o.?

  Klientem Alfakredyt Sp. z o.o. może zostać osoba, która:

  - jest konsumentem w rozumieniu art. 5 ust. 1 Ustawy o kredycie konsumenckim oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  - posiada obywatelstwo polskie i zamieszkuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
  - dokonała skutecznej rejestracji w systemie internetowym www.alfakredyt.pl i złożyła poprawnie wypełniony wniosek;
  - posiada pozytywną historię w Biurze Informacji Gospodarczej;
  - nie posiada żadnych zaległości pieniężnych wymagalnych i niewymagalnych wobec Pożyczkodawcy;
  - zapoznała się z warunkami Umowy, Regulaminu i je zaakceptowała;
  - jest w wieku od 21 do 65 lat;
  - spełniła wszystkie warunki, o których mowa w Regulaminie i w Umowie.

 • Na jaki numer konta Alfakredyt Sp. z o.o. należy przelać 0.01zł opłaty rejestracyjnej?

  Na jaki numer konta Alfakredyt Sp. z o.o. należy przelać 0.01zł opłaty rejestracyjnej?

  Opłatę rejestracyjną należy przelać na jeden z rachunków bankowych:

  • 47 1090 2590 0000 0001 2181 1363 - BZ WBK                 
  • 51 1020 1332 0000 1102 0859 8957 - PKO Bank Polski 
  • 69 1240 5891 1111 0010 5292 9343 - Bank PEKAO 
  • 52 2490 0005 0000 4530 8748 1021 - Alior Bank
  • 11 1140 1775 0000 2541 7200 1001 - Bre Bank

  • Klienci mogą wybrać, na które konto przelać opłatę rejestracyjną.
  • Pożyczka zostanie udzielona z jednego ze wskazanych kont. Klienci innych banków muszą liczyć się z dłuższym  czasem wykonania przelewu (do jednego pełnego dnia roboczego) zarówno przy przelewie opłaty rejestracyjnej, jak i podczas otrzymania pożyczki.

   

 • Co należy wpisać w tytule przelewu opłaty rejestracyjnej?

  Co należy wpisać w tytule przelewu opłaty rejestracyjnej?

  W tytule przelewu opłaty rejestracyjnej należy wpisać:

  "Przeczytałem/łam i zgadzam się z warunkami Regulaminu i Umowy Pożyczki od firmy Alfakredyt Sp. z o.o."

   

 • Czy można spłacić pożyczkę wcześniej?

  Czy można spłacić pożyczkę wcześniej?

  Pożyczkę można spłacić przed upływem terminu - kwota spłaty pozostaje bez zmian.

  Klient dokonując spłaty Pożyczki lub jej części, zobowiązany jest podać w tytule przelewu: "Spłata pożyczki nr..."

 • Dlaczego odmówiono mi pożyczki?

  Dlaczego odmówiono mi pożyczki?

  Pożyczkodawca ma prawo odmówić Pożyczki w szczególności, jeżeli Klient:

  - nie spełnia wymogów określonych w §2 pkt 2 Regulaminu;

  - składając Wniosek o Pożyczkę podał dane niekompletne lub niezgodne z prawdą;

  -  posiada zajęte przez organ egzekucyjny wynagrodzenie, albo świadczenie emerytalne,  rentowe lub rachunek bankowy;

  -  posiada negatywna opinię w Biurze Informacji Gospodarczej.

   

   1. Jak spłacić pożyczkę?

    Jak spłacić pożyczkę?

    Pożyczkę można spłacić za pomocą przelewu bankowego na jeden z rachunków bankowych Pożyczkodawcy wpisując w tytule przelewu: "Spłata pożyczki nr..."

   2. Jak szybko pieniądze zostaną przelane na moje konto bankowe?

    Jak szybko pieniądze zostaną przelane na moje konto bankowe?

    Po wydaniu pozytywnej decyzji o udzieleniu Pożyczki, Pożyczkodawca bezzwłocznie w ciągu 24h, jednak że nie później niż w terminie 7 dni roboczych przekazuje przelewem bankowym kwotę Pożyczki na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy.

    Jeśli masz konto w jednym z wymienionych przez nas banków pieniądze otrzymasz w ciągu 10-30 minut. Jeśli Twoje konto prowadzone jest w innym banku to czas realizacji przelewu będzie zależał od banku, w którym masz konto.

   Biuro Obsługi Klienta: +48 876181062
   Windykacja: +48 876181082
   Przyjmujemy wnioski: 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu
   Przelewy są realizowane:  7:00 - 22:00 poniedziałek-piątek9:00 - 20:00 sobota - niedziela
   Powered by Dexik.com