Pierwsza pożyczka
Kolejna pożyczka
Ustaw kwotę pożyczki Do PLN
Na ile dni Do 30 dni
Weź pożyczkę

RRSO:

Termin spłaty
Kwota:
Koszt:
Razem:
PLN
PLN
PLN
Przedłużenie terminu spłaty:
7 dni:
14 dni:
30 dni:
PLN
PLN
PLN
Biuro Obsługi Klienta: +48 875667708, +48 875162732 Windykacja: +48 875655022, +48 875655225
Przyjmujemy wnioski: 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu
Przelewy są realizowane:  8:00 - 21:00 [poniedzialek-piatek]9:00 - 15:00 [sobota]

łatwa pożyczka z niskim oprocentowaniem !

Jak pożyczyć?
Alfakredyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suwałkach przy ul. Jana Pawła II 8 lok.5, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000458132, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 844-23-51-597, REGON: 200776208Kapitał zakładowy 1.005.000 zł.

Telefon: +48 875667708.

Działamy na podstawie przepisów prawa polskiego określonych w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o kredycie konsumenckim.

Maksymalna Kwota pożyczki wynosi 2500 zł.

Uzyskanie pożyczki możliwe jest po dokonaniu rejestracji. Opłata rejestracyjna wynosi 0,01 zł (słownie: jeden grosz) – pobierana jednorazowo.
RRSO dla pierwszej pożyczki wynosi 771%.
Wysokość oprocentowania i opłat związanych z udzieleniem Pożyczki wskazana jest w Tabeli. W przypadku Pożyczki w wysokości 750,00 zł, na okres 30 dni, RRSO wynosi 771%, prowizja 146,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty 896,00 zł (stan z września 2013).

Pożyczkobiorca ma prawo do przedłużenia Terminu spłaty Kwoty pożyczki o 7, 14 lub 30 dni pod warunkiem złożenia wniosku o przedłużenie i uiszczeniu opłaty za przedłużenie Terminu spłaty Kwoty pożyczki.

Jeżeli Pożyczkobiorca nie spłaci Kwoty pożyczki w Terminie spłaty określonym w Umowie, Pożyczkodawca nalicza Pożyczkobiorcy Odsetki za okres od dnia następującego po wyznaczonym Umową Terminie spłaty do dnia rzeczywistej ostatecznej spłaty Kwoty kredytu. W przypadku, gdy zobowiązanie Pożyczkobiorcy nie zostanie przez niego uregulowane w Terminie spłaty, Pożyczkodawca wzywa Pożyczkobiorcę do uregulowania Całkowitej kwoty do zapłaty. Wezwania do zapłaty dokonywane będą w formie monitów przesyłanych Pożyczkobiorcy listem poleconym, za które Pożyczkobiorca zostanie obciążony kosztami, których wysokość wskazana jest w Tabeli. W przypadku opóźnienia w spłacie pożyczki, Pożyczkodawca ma prawo do podjęcia działań mających na celu odzyskanie swojej wierzytelności, w tym w szczególności przekazania tej wierzytelności do obsługi przez zewnętrzny podmiot. Pożyczkodawca oraz podmiot zewnętrzny dochodząc zwrotu Całkowitej kwoty do zapłaty (Kwoty pożyczki oraz należnych Maksymalnych odsetek i innych kosztów przewidzianych Umową) może wystąpić na drogę postępowania sądowego. Kosztami dochodzenia zwrotu Pożyczki na drodze postępowania sądowego zostanie obciążony Pożyczkobiorca. W przypadku przelewu wierzytelności z tytułu Umowy przez Pożyczkodawcę na zewnętrzny podmiot, Pożyczkodawca niezwłocznie zawiadomi o tym Pożyczkobiorcę. Po spełnieniu przesłanek określonych przepisami prawa, Pożyczkodawca ma prawo przekazać informacje o zobowiązaniach Pożyczkobiorcy do Biur Informacji Gospodarczej.

Wszystkie wyrazy pisane wielką literą lub pojęcia zaczynające się z wielkiej litery, mają znaczenie nadane im w § 13 Regulaminu udzielania pożyczek przez Alfakredyt sp. z o.o.


Cookies to małe pliki, które zapisują się na serwerach automatycznie podczas wizyt użytkownika. Portal korzysta z cookies, które umożliwiają rozpoznawanie  preferencji użytkownika i efektywną nawigację pomiędzy stronami www. Portal korzysta z cookies wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem, w tym celu ulepszania portalu. Użytkownik może określić sposób postępowania z cookies poprzez zmianę ustawień przeglądarki www. Niektóre funkcjonalności portalu mogą wymagać wykorzystywania omawianej technologii.Współpracujemy z